Biegi dziecięce i młodzieżowe 2016

 

baner-dzieciece 

Drodzy rodzice i opiekunowie prawni, otwieramy elektroniczne zapisy na biegi dziecięce i młodzieżowe – imprezę towarzyszącą 2 Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II.

W CHWILI OBECNEJ NA LIŚCIE STARTOWEJ MAMY 311 ZAPISANYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY ROGOŹNO.
MAMY 69 WOLNYCH MIEJSC.
ELEKTRONICZNY SYSTEM ZGŁOSZENIOWY ZOSTANIE ZAMKNIĘTY W DNIU 2 LISTOPADA 2016.

Pod poniższym adresem można dokonać elektronicznej rejestracji dziecka do biegu.
zapisy: Zapisy na biegi dziecięce
Dodatkowo w dniu zawodów w biurze biegów dziecięcych zabezpieczonych zostanie 30 wolnych miejsc.

Warunkiem udziału dziecka w imprezie jest dostarczenie 5 listopada do biura zawodów podpisanej zgody opiekuna prawnego.
Link do zgody: Zgoda rodzica

Biuro zawodów będzie mieściło się na Stadionie Miejskim w Rogoźnie, czynne w dniu 5 listopada od godziny 8:00. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz regulaminem biegów dziecięcych by odebrać numer startowy w odpowiednim czasie.

pliki do pobrania
Regulamin Biegów Dziecięcych
zgoda rodziców/opekunów prawnych

2. Rogoziński Półmaraton Przemysła II
Regulamin – Biegi Dziecięce

1. CEL IMPREZY
– popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
– zachęcenie do aktywnego wypoczynku, oraz zdrowego i sportowego trybu życia,
– uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Rogoźno,
– promocja Rogoźna jako zdrowego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

2. ORGANIZACJA
Stowarzyszenie Rogoziński Klub Biegacza, ul. Fabryczna 5, 64-610 Rogoźno
przy współpracy z Rogozińskim Centrum Kultury, ul. II Armi Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno
oraz przy wsparciu finansowym Gminy Rogoźno

3. TERMIN I MIEJSCE
– Biegi odbędą się 5 listopada 2016r. – Start i meta biegów usytułowane będą na Stadionie Miejskim w Rogoźnie
– Start biegów nastąpi zgodnie z harmonogramem

4. KATEGORIE I DYSTANSE
Biegi zostaną rozegrane na dystansach:
– Klasy I-III szkoły podstawowej – 400m
– Klasy IV- VI szkoły podstawowej – 800m
– Gimnazjum – 1000m
– Uczniowie szkół średnich – 1500m

5. HARMONOGRAM
– 9:00 rozpoczęcie imprezy
– 9:10 start biegów kategorii szkół średnich
– 9:25 start biegów w kategorii gimnazjum
– 9:40 ceremonia kategorii szkół gimnazjalych i średnich
– 9:55 start biegów kategorii Klas IV- VI SP dziewczynki
– 10:15 start biegów kategorii Klas IV- VI SP chłopcy
– 10:35 start biegów kategorii klas I-III SP dziewczynki
– 10:55 start biegów kategorii klas I-III SP chłopcy
– 11:10 ceremonia kategorii szkół podstawowych
– 11:30 Oficjalne zakończenie

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia odbywają się poprzez zgłoszenie się do wyznaczonego w danej szkole nauczyciela koordynującego grupę. Zgłoszenia dzieci spoza Gminy Rogoźno odbywają się w dzień imprezy w Biurze Zawodów – Biegi Dziecięce na
Stadionie Miejskim w Rogoźnie

7. UCZESTNICTWO I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
– Każdy z zawodników zobowiązany jest do posiadania podpisanej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów wraz z oświadczeniem w którym rodzic/pełnoprawny opiekun oświadcza zapoznanie się z Regulaminem biegów. Brak poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów uniemożliwia dopuszczenie do udziału w zawodach.
– Weryfikacja uczestników spoza Gminy Rogoźno następuję w Biurze Zawodów – Biegi Dziecięce, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, itp.) w towarzystwie rodzica lub pełnoprawnego opiekuna który, zobowiązany jest do wypełnienia podpisania Zgody rodzica/ pełnoprawnego opiekuna.
(W dniu zawodów istnieje możliwość zgłoszenia 40 zawodników)
– Każdy z uczestników zobowiązany jest do stawienia się w Strefie biegacza w określonej dla siebie kategorii biegowej na 20 minut przed startem z odpowiednio przypiętym numerem startowym.
Osoba bez przypiętego numeru startowego nie zostanie wpuszczona do strefy biegacza i nie zostanie dopuszczona do
biegu. Warunkiem otrzymania numeru startowego przez uczestnika jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów.

8. POMIAR CZASU
Do ustalenia miejsc na mecie zawodów zostanie wykorzystany profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem, który należy przypiąć z przodu koszulki i zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

9. KLASYFIKACJA
W poszczególnych kategoriach biegów zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.

10. NAGROGY
Każdy z uczestników biegów który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
(Warunkiem otrzymania medalu jest zwrot numeru startowego)
Dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach organizator przewiduje puchary

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestników Biegów w szczególności zasad fair play. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie oraz trasie biegu.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NWW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i pozostawione. Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za startujące dziecko. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb organizacji zawodów.