Biegi dziecięce i młodzieżowe 2017

bgdzec naglowek

3. Rogoziński Półmaraton Przemysła II

BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE- REGULAMIN

 1. CEL IMPREZY
  – popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania czasu wolnego na świeżym
  powietrzu,
  – zachęcenie do aktywnego wypoczynku, oraz zdrowego i sportowego trybu życia,
  – uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie
  miasta Rogoźno,
  – promocja Rogoźna jako zdrowego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
 2. ORGANIZATOR
  Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
  przy współpracy z Rogozińskim Klubem Biegacza i Rogozińskim Centrum Kultury.

III. TERMIN I MIEJSCE
– Biegi odbędą się 4 listopada 2017r. – Start i meta biegów usytuowane będą na
stadionie Miejskim w Rogoźnie,
– Start biegów nastąpi zgodnie z harmonogramem

 1. KATEGORIE I DYSTANSE
  Biegi zostaną rozegrane na dystansach:
  – Klasy I-III szkoły podstawowej – 400m
  – Klasy IV- VI szkoły podstawowej – 800m
  – Klasy VII szkoły podstawowej i Gimnazjum – 1000m
  – Uczniowie szkół średnich – 1500m
 2. HARMONOGRAM
  – 9:00 rozpoczęcie imprezy
  – 9:10 start biegów kategorii szkół średnich
  – 9:25 start biegów w kategorii klas VII i gimnazjum
  – 9:40 ceremonia wręczania pucharów i medali po odbytych biegach
  – 9:55 start biegów kategorii Klas IV- VI SP dziewczynki
  – 10:15 start biegów kategorii Klas IV- VI SP chłopcy
  – 10:35 start biegów kategorii klas I-III SP dziewczynki
  – 10:55 start biegów kategorii klas I-III SP chłopcy
  – 11:10 ceremonia wręczania pucharów i medali po odbytych biegach
  – 11:30 Oficjalne zakończenie
 3. ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenia odbywają się poprzez zgłoszenie się do wyznaczonego w danej szkole nauczyciela koordynującego grupę. Zgłoszenia dzieci spoza Gminy Rogoźno odbywają się w dzień imprezy w Biurze Zawodów – Biegi Dziecięce na Stadionie Miejskim w Rogoźnie.

VII. UCZESTNICTWO I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
– Każdy z zawodników zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi podpisanej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów wraz z oświadczeniem w którym rodzic/pełnoprawny opiekun oświadcza zapoznanie się z Regulaminem biegów. Brak poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów uniemożliwia dopuszczenie do udziału w zawodach.
– Weryfikacja uczestników spoza Gminy Rogoźno następuje w Biurze Zawodów – Biegi Dziecięce, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, itp.) w towarzystwie rodzica lub pełnoprawnego opiekuna, który zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Zgody rodzica/ pełnoprawnego opiekuna.
(W dniu zawodów istnieje możliwość zgłoszenia 40 zawodników)
– Każdy z uczestników zobowiązany jest do stawienia się w Strefie biegacza w określonej dla siebie kategorii biegowej na 20 minut przed startem z odpowiednio przypiętym numerem startowym.
Osoba bez przypiętego numeru startowego nie zostanie wpuszczona do strefy biegacza i nie zostanie dopuszczona do biegu. Warunkiem otrzymania numeru startowego przez uczestnika jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów.

VIII. POMIAR CZASU
Do ustalenia miejsc na mecie zawodów zostanie wykorzystany profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem, który należy przypiąć z przodu koszulki i zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

 1. KLASYFIKACJA
  W poszczególnych kategoriach biegów zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
 2. NAGRODY
  Każdy z uczestników biegów, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
  (Warunkiem otrzymania medalu jest zwrot numeru startowego)
  Dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach organizator przewiduje puchary
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestników biegów w szczególności zasad fair play. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie oraz trasie biegu.
  Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NWW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i pozostawione. Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za startujące dziecko. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb organizacji zawodów.

Limit uczestników wynosi 500 osób, obejmuje on 460 miejsc dla uczniów szkół podstawowych i średnich na terenie gminy Rogoźno, pozostałe 40 to miejsca dla dzieci i młodzieży z poza terenu gminy.

Podział uczniów szkół na terenie gminy Rogoźno:

 • Szkoła podstawowa nr 2- 76 uczniów
 • Szkoła podstawowa nr 3- 132 uczniów
 • Szkoła Podstawowa Budziszewko- 13 uczniów
 • Szkoła Podstawowa Pruśce- 14 uczniów
 • Zespół Szkół Gościejewo- 36 uczniów
 • Zespół Szkół Parkowo- 43 uczniów
 • Liceum i Gimnazjum Przemysła Rogoźno- 38 uczniów
 • Zespół Szkół Cegielski Rogoźno- 108 uczniów.