Biegi dziecięce

Wyniki:
http://wyniki.datasport.pl/results1634/

Lista startowa biegów dziecięcych:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1994

plik do pobrania:
regulamin biegów dziecięcych
zgoda rodziców/opekunów prawnych

I Rogoziński Półmaraton im. Przemysła II – Biegi Dziecięce

Regulamin Biegów Dziecięcych

1. CEL IMPREZY
– popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
– zachęcenie do aktywnego wypoczynku, oraz zdrowego i sportowego trybu życia,
– uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Rogoźno, promocja Rogoźna jako zdrowego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

2. Organizacja
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno.
Przy współpracy z:
Rogozińskim Klubem Biegacza,
Rogozińskim Centrum Kultury.

3. Termin i miejsce
– Biegi odbędą się 7. listopada 2015r.
– Start i meta biegów usytułowane będą na Stadionie Miejskim w Rogoźnie
– Start biegów nastąpi zgodnie z harmonogramem

4. Kategorie i dystans
Biegi zostaną rozegrane na dystansach:
– Klasy I-III szkoły podstawowej – 400m
– Klasy IV- VI szkoły podstawowej – 800m
– Gimnazjum – 1000m
– Uczniowie szkół średnich – 1500m

5. Harmonogram:
– 9.00 – rozpoczęcie imprezy
– 9.20 – start biegów kategorii Klas I-III SP
– 9.40 – start biegów kategorii Klas IV- VI SP
– 10.00 – start biegów w kategorii Gimnazjum
– 10.20 – start biegów w kategorii Szkół Średnich
– 10.40 – OFICJALNE ZAKOŃCZENIE IMPREZY DZIECIĘCEJ

6. Zgłoszenia.
Zgłoszenia odbywają się poprzez zgłoszenie się do wyznaczonego w danej szkole nauczyciela koordynującego grupę. Zgłoszenia dzieci spoza Gminy Rogoźno odbywają się w dzień imprezy w Biurze Zwodów – Biegi Dziecięce.

7. Uczestnictwo i weryfikacja zawodników.
– Każdy z zawodników zobowiązany jest do posiadania podpisanej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów wraz z oświadczeniem w którym rodzic/pełnoprawny opiekun oświadcza zapoznanie się z Regulaminem biegów. Brak poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów uniemożliwia dopuszczenie do udziału w zawodach.
– Weryfikacja uczestników spoza Gminy Rogoźno następuję w Biurze Zawodów – Biegi Dziecięce, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, itp.) w towarzystwie rodzica lub pełnoprawnego opiekuna który, zobowiązany jest do wypełnienia podpisania Zgody rodzica/ pełnoprawnego opiekuna.
(W dniu zawodów istnieje możliwość zgłoszenia 40 zawodników)

– Każdy z uczestników zobowiązany jest do stawienia się w Strefie biegacza w określonej dla siebie kategorii biegowej na 20 minut przed startem z odpowiednio przypiętym numerem startowym. Osoba bez przypiętego numeru startowego nie zostanie wpuszczona do strefy biegacza i nie zostanie dopuszczona do
biegu. Warunkiem otrzymania numeru startowego przez uczestnika jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Zgody rodziców/pełnoprawnych opiekunów.

8. Pomiar czasu
Do ustalenia miejsc na mecie zawodów zostanie wykorzystany elektroniczny pomiar czasu. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem, który należy przypiąć z przodu koszulki i zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

9. Klasyfikacja
W poszczególnych kategoriach biegów zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.

10. Nagrody
Każdy z uczestników biegów który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. (Warunkiem otrzymania medalu jest zwrot numeru startowego) Dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach organizator przewiduje puchary

11. Postanowienia końcowe
Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestników Biegów w szczególności zasad fair play.
Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie oraz trasie biegu.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NWW.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i pozostawione.
Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za startujące dziecko.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb organizacji zawodów.